Cookiestatement

Onze websites hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat u de websites veilig kunt bezoeken. Alle medewerkers die uw gegevens kunnen zien, zijn verplicht deze geheim te houden.

Cookies voor een prettig websitebezoek

Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor u zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Soms is voor een cookie toestemming nodig, vaak ook niet

Wij mogen in principe alleen cookies plaatsen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming vragen wij u via de website. Uw toestemming kunt u ook weer via de website intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. U kunt cookies ook altijd zelf via de browser van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen.

Niet voor alle cookies is toestemming nodig. Voor cookies die noodzakelijk zijn om via internet met u te communiceren of om u een dienst of product te leveren, hoeft u geen toestemming te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. U hoeft dan maar één keer uw gegevens te verstrekken, of uw voorkeuren voor bepaalde diensten of instellingen van de webpagina vast te leggen. Op deze manier verbeteren wij continu de gebruiksvriendelijkheid van onze websites.

Welke cookies plaatsen wij?

Hieronder leest u meer over de cookies die wij plaatsen en hoe wij deze cookies gebruiken.

Klantprofiel

Als u een klant van ons bent, dan kunnen wij uw profiel gebruiken wanneer wij u via post, telefoon, sms of e-mail informeren over onze producten of diensten. Heeft u bijvoorbeeld op de website of binnen uw eigen account op internet interesse getoond in een verzekering, dan kunnen we u via e-mail of post een aanbieding sturen. Uw profiel kan ook worden gebruikt door onze medewerkers, bijvoorbeeld van de afdeling Klantenservice, zodat zij u beter te woord kunnen staan. Ook hebben wij de mogelijkheid u aan de hand van uw profiel beter te informeren over producten of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat uw profiel wordt gebruikt om u via post, telefoon, sms of e-mail te informeren over onze producten of diensten, dan kunt u altijd contact opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan dit Cookiereglement.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Opnemen telefoongesprekken en vastleggen van andere communicatie

Een deel van onze diensten verlenen wij via de telefoon. Deze gesprekken kunnen we in bepaalde situaties opnemen, bijvoorbeeld om opdrachten en transacties te controleren en te onderzoeken, fraude te voorkomen en te bestrijden en om ons personeel te trainen en te coachen. Als dat mogelijk is, dan heeft u het recht om het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een schriftelijk verslag te ontvangen.

Als u een product of dienst via internet bij ons heeft aangevraagd, dan bewaren wij de gegevens van de aanvraag. Verder kunnen wij besluiten uw klikgedrag tijdens en na het invullen van de aanvraag te bewaren om fraude te voorkomen. Op die manier kunnen wij zien of een aanvraag misschien niet naar waarheid is ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer een verzekering, die in eerste instantie was afgewezen, alsnog is geaccepteerd omdat later bepaalde antwoorden in de aanvraag gewijzigd zijn.

Raadplegen databank Stichting CIS

Verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken, leggen verzekeringsgegevens vast in het Centraal Informatiesysteem. Stichting CIS beheert deze databank. De stichting is gevestigd aan de Bordewijklaan 2, 2591 XR in Den Haag. Verzekeringsmaatschappijen van VIVAT, kunnen uw gegevens inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem. Dit gebeurt om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren. Zie voor meer informatie stichtingcis.nl. Daar vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Wilt u informatie over uw persoonsgegevens?

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Binnen vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld omdat deze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming zijn, kunt u ons dat ook laten weten. De contactgegevens vindt u onderaan dit Cookiereglement.

Wijziging van het Cookiereglement

We kunnen dit Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Vragen of inlichtingen?

Heeft u vragen over dit Cookiereglement? Dan kunt u contact met ons opnemen.

VIVAT
Afdeling Corporate Communicatie
Postbus 274
1800 BH Alkmaar