Governance

structuur Athora-VIVAT

De figuur hierboven geeft de juridische structuur van VIVAT N.V. per 1 april 2020 met de belangrijkste vennootschappen weer. Deze vennootschappen zijn honderd procent-deelnemingen.

Raad van Commissarissen

VIVAT N.V. heeft vijf commissarissen die tevens de Raad van Commissarissen vormen van SRLEV N.V. en Proteq Levensverzekeringen N.V.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van VIVAT N.V. begeleidt de strategische veranderingen bij VIVAT en haar merken. Daarnaast verbetert en bewaakt het de financiële performance en het risicoprofiel van VIVAT.

Compliance

Compliance betekent voor VIVAT het voldoen aan in- en externe regels en normen. De afdeling compliance houdt toezicht op deze risico's en de beheersing hiervan. Mede door de afdeling compliance zijn verantwoord ondernemen en een gedegen corporate governance mogelijk.

Risicomanagement

Ondernemen gaat gepaard met het nemen van risico's en vraagt om een consistente en transparante beoordeling van mogelijkheden en risico's, gericht op groei en continuïteit van de onderneming.

Aandeelhouder

Sinds april 2020 is Athora Netherlands Holding Ltd. enig aandeelhouder van de holding VIVAT N.V.

Accountant

EY is de externe accountant van VIVAT. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen.