Governance

In onderstaand figuur is de juridische structuur van VIVAT N.V. per 5 maart 2018 met de belangrijkste vennootschappen weergegeven. Deze vennootschappen zijn honderd procent-deelnemingen.

structuur Athora-VIVAT