Accountant

EYEY is de externe accountant van VIVAT. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen. De externe accountant heeft regelmatig contact met de Chief Financial Officer (CFO) en Chief Risk Officer (CRO), de interne accountant en Group Finance. Ook woont de externe accountant de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van VIVAT bij. Lees meer over EY.