Merken

Bij alle merken van VIVAT staat de klant centraal. Maar iedereen is anders en maakt eigen keuzes. Mensen zijn gelijkwaardig, maar zeker niet hetzelfde. Voor diverse klantgroepen biedt VIVAT daarom een gerichte benadering die past bij verschillende behoeften. Hoe uiteenlopend onze merken en producten op papier ook zijn, ze delen hetzelfde uitgangspunt: onze klanten met eerlijke, transparante en duurzame producten en diensten ondersteunen in elke fase van hun leven.

Leven

VIVAT is een vervoeging van het Latijnse werkwoord vivere − leven − en staat voor de kern van ons werk; het leven van onze klanten. Iedereen staat anders in het leven of bevindt zich in een andere levensfase. De samenleving is pluriform en klanten zijn op zoek naar dienstverlening die specifiek op hen gericht is. Dat vraagt een flexibele aanpak, in een markt die snel verandert. Met zijn gebundelde merken heeft VIVAT de voordelen van schaalgrootte waardoor we efficiency, soliditeit en betrouwbaarheid kunnen bieden.

Eenvoudige producten

Klanten willen geen eenheidsworst, maar oog voor individuele wensen en behoeften. Die visie vertaalt VIVAT naar een verscheidenheid van merken. Dicht bij onze klanten en hun belevingswereld kunnen we sneller en beter inspelen op specifieke behoeften. Dat uit zich onder andere in eenvoudige producten die voor iedereen te begrijpen zijn. Open en toegankelijk, zonder kleine lettertjes, en gericht op het opbouwen van een duurzame relatie. We handelen eerlijk en integer, zijn begrijpelijk en komen onze afspraken na.