Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Bij VIVAT zien we het als onze taak om waarde te creëren op de lange termijn. Voor onze klanten én voor de wereld om ons heen. Daarom is verantwoord ondernemen niet alleen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie, het is leidend in alles wat we doen.

Verantwoord ondernemen

Als verzekeraar speelt VIVAT een belangrijke rol in de zorg voor de toekomstige inkomensvoorzieningen van onze klanten. Daarbij maken we elke dag belangrijke keuzes die verregaande invloed hebben op de wereld van morgen.

Verantwoord beleggingsbeleid

De urgente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste en eerlijke verdeling van arbeid, stellen steeds hogere eisen aan ondernemingen. VIVAT wil nadrukkelijk en actief meewerken aan oplossingsrichtingen voor deze maatschappelijke uitdagingen.

Verantwoord belastingbeleid

In lijn met onze gedragscode en in naleving van de geldende fiscale wetgeving in de landen waar wij actief zijn, handelt VIVAT als verantwoorde belastingbetaler. VIVAT zorgt ervoor dat de belastingaangifte volledig, tijdig en accuraat is en dat belastingen in verband met zijn bedrijfsactiviteiten worden betaald.

Acceptatiebeleid

VIVAT heeft fundamentele stappen gezet in het aangaan van zakelijke relaties met pensioenklanten. Relaties die hun pensioen bij VIVAT willen inkopen worden getoetst op basis van een uitvoerige lijst met duurzaamheidscriteria (ESG-punten).

Inclusiviteit

Binnen ons bedrijf willen wij een veilige werkomgeving creëren. Dit betekent dat binnen VIVAT geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van VIVAT is eerst en vooral bedoeld om VIVAT in staat te stellen werknemers te werven, te behouden en te motiveren en prestaties van hoog niveau te bevorderen.

Connectiviteit

De samenhang van ons MVO-beleid wordt zichtbaar in de Connectiviteitstabel.

Uitdagingen

VIVAT ziet uitdagingen op verschillende terreinen: Klimaatverandering, het verduurzamen van onze aandelenportefeuille en inclusiviteit.