Inclusiviteit: discriminatie, gelijke behandeling en diversiteit

Binnen ons bedrijf willen wij een veilige werkomgeving creëren. Dit betekent dat binnen VIVAT geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. In onze gedragscode en in ons jaarverslag kunt u hier meer over lezen. Ook richting klanten staat gelijkheid centraal: in de acceptatie van klanten wordt niet beoordeeld op gender en we hanteren genderneutrale tarieven. VIVAT selecteert niet op geslacht, leeftijd, geaardheid of etniciteit, niet bij klanten en niet bij medewerkers.

VIVAT streeft naar een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke competenties op basis van onze diversiteitsrichtlijnen voor werving en carrièreplanning. In ons beleid streven we naar minimaal 40% vrouw of man binnen VIVAT, EB, SB en senior management.

Functies zijn ingeschaald op een bepaald niveau in het functiegebouw. Deze schaal komt tot stand door uitgebreide functiebeschrijvingen te leveren aan een onafhankelijke partij die de functies waardeert. Medewerkers met dezelfde functie zitten als gevolg in dezelfde functieschaal met dezelfde boven- en ondergrens. Ten aanzien van diversiteit werft VIVAT ‘gender-neutraal’ voor seniorfuncties en bestuursfuncties. Vrouwen hebben evenveel kansen als mannen. VIVAT werft ‘gender-neutraal’ voor EB-functies. Op dit moment voldoen we niet aan 40% participatie in de directie.