Uitdagingen

VIVAT ziet op verschillende terreinen uitdagingen:

Klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering kunnen van invloed zijn op de bedrijfsvoering en solvabiliteit van VIVAT. Om de kosten beheersbaar te houden, staan we voor de uitdaging om de toenemende kans op weer-gerelateerde schade aan producten en middelen voor (zakelijke) klanten te voorkomen met preventieve maatregelen. Daarom zullen we ook SDG 13 - die dringende actie voorschrijft om klimaatverandering en haar impact te bestrijden - opnemen in onze strategische doelstellingen.

Verduurzamen aandelenportefeuille

Zwitserleven streeft voor haar pensioenklanten naar een onbezorgde toekomst in een wereld die ertoe doet. Daarom wordt 20% van de aandelenportefeuille in de unit linked pensioenportefeuille belegd in een nieuw door ACTIAM opgericht impact fonds. Dit fonds belegt specifiek in een aantal van de SDGs. Met deze investering is ruim € 300 Mio. gemoeid. Op de overgebleven 80% wordt in 2019 een duurzaam beleid ingevoerd.

Inclusiviteit

VIVAT wil een bijdrage leveren aan gendergelijkheid (SDG 5) en het verminderen van ongelijkheid (SDG 10) door deze thema’s te integreren in het gekozen thema ‘Goed werkgeverschap’ (SDG 8). Lees meer over het huidige beleid