Verantwoord ondernemen

Bij VIVAT zien we het als onze taak om waarde te creëren op de lange termijn. Voor onze klanten én voor de wereld om ons heen. Daarom is verantwoord ondernemen niet alleen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie, het is leidend in alles wat we doen.

Als verzekeraar speelt VIVAT een belangrijke rol in het leven van onze klanten. Wij dragen zorg voor hun toekomstige inkomensvoorzieningen en de bescherming van hun eigendommen. Daarbij maken we elke dag belangrijke keuzes. Want de keuzes die we nú maken, hebben verregaande invloed op de wereld van morgen. Sterker nog, met het vermogen dat we namens onze klanten beheren, kunnen en willen we onze invloed doen gelden op die wereld. In het belang van onze klanten en die van hun kinderen, in het belang van onze naasten, van onszelf en van al die anderen die we niet kennen.

Strategische speerpunten

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we een aantal strategische speerpunten gekozen. We sluiten daarin aan bij de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDGs). En we leggen ons oor voortdurend te luister bij klanten, partners, leveranciers en andere maatschappelijke partijen, om onze strategie goed te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders. Met die feedback en de SDGs heeft VIVAT de volgende strategische speerpunten geformuleerd:

Logo Sustainable Development Goals

SDG 8: Efficiënte en duurzame bedrijfsvoering

SDG 8VIVAT wil de impact van onze eigen bedrijfsvoering beperken. Daarom nemen we klimaatneutrale en circulaire maatregelen op gebied van huisvesting, mobiliteit, energie en afval. In de samenwerking met leveranciers en partners zoeken we steeds nadrukkelijker bedrijven die dezelfde doelstellingen onderschrijven. Dit kunnen wij niet zonder vitale medewerkers, die flexibel, inzetbaar en toekomstgericht zijn.

SDG 12: Duurzame klantrelaties

SDG 12Het gaat VIVAT en haar merken niet om het snelle geld verdienen. We gaan een relatie aan met klanten en intermediairs voor de lange termijn. Dat doen we door eenvoudige en eerlijke producten te ontwikkelen, die voor iedereen te begrijpen zijn. Open, toegankelijk en zonder kleine lettertjes. Vandaar ook onze visie: VIVAT maakt uw financiële keuzes eenvoudig. Steeds nadrukkelijker zoekt VIVAT proactief contact met klanten om hen te helpen bij het nemen van preventieve maatregelen, om schade te voorkomen.

SDG 13: Klimaatverandering aanpakken

SDG 13De klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor onze planeet en alle mensen en dieren die daarop samenleven. VIVAT streeft ernaar om de klimaatverandering een halt toe te roepen. De risico's die samenhangen met de klimaatveranderingen nemen we mee in de ontwikkeling van producten en diensten en waar nmogelijk draagt VIVAT actief bij. Dat doen we onder meer door de impact van ons eigen handelen te beperken en door onze producten en diensten klimaatneutraal en circulair aan te bieden.