16-04-2018

VIVAT stopt met variabele beloning voor alle medewerkers

Vakbonden hebben ingestemd met het eindbod van VIVAT voor een nieuwe cao voor 2018 en 2019. Hiermee is de nieuwe cao per 1 januari 2018 voor het bedrijf een feit en komt op verzoek van VIVAT een einde aan de variabele beloning voor het senior management en de overige cao-medewerkers. Daarnaast krijgen alle medewerkers per 1 juli 2018 een structurele loonsverhoging van vijf procent. Dit is het resultaat van maandenlange onderhandeling.

Ron van Oijen, CEO van VIVAT: “De afgelopen jaren heeft VIVAT een transformatie doorgemaakt. Onze organisatie is gericht op innovatie, het beter bedienen van onze klanten, digitalisering en de inzet van data. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is structureel opgenomen in onze strategie. Als onderdeel van ons MVO-beleid hebben wij voorgesteld om de variabele beloning af te schaffen. Wij vinden deze beloning niet meer van deze tijd. De prikkel om onze klanten beter te bedienen en om jezelf te ontwikkelen, komt naar onze mening uit andere zaken. Zoals nuttig werk, prettige collega's en goede werkomstandigheden. Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde verzekeraar, daar past een ander beloningssysteem bij. We zijn blij te merken dat de vakbonden en onze medewerkers zich daarin konden vinden.”

Alle medewerkers van VIVAT N.V. ontvangen een structurele salarisverhoging van vijf procent. Van Oijen: “Onze medewerkers hebben tijdens de transformatie van ons bedrijf hard gewerkt om er een succes van te maken, om blijvend te innoveren. Wij willen hen bedanken met een substantiële verhoging van salaris- en salarisschalen, waarin we nadrukkelijk onze waardering voor onze werknemers willen laten blijken.”

Naast de nieuwe cao, is ook een nieuw sociaal plan, met een looptijd van twee jaar, onderdeel van de afspraken met de bonden. “Met dit nieuwe sociaal plan geven we werknemers duidelijkheid over hun financiële positie bij eventuele reorganisaties. Daarbij willen we werknemers faciliteren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan, intern of extern. Een individueel te gebruiken coachings- en/of opleidingsbudget zorgt bijvoorbeeld voor duurzame inzetbaarheid,” aldus Van Oijen.

Hidde Kuik

Media woordvoerder

M: +31 (0)6 12 64 79 62

E: hidde.kuik@vivat.nl