23-07-2018

VIVAT voldoet aan activeringsplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 juli bekend gemaakt dat VIVAT heeft voldaan aan haar activeringsplicht voor hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Doel van de activeringsplicht is om klanten te stimuleren om op basis van hun huidige financiële situatie een bewuste keuze te maken met betrekking tot hun verzekering.

De positieve beslissing volgt nadat de AFM eerder in haar eindcontrole op 19 december 2017 constateerde dat VIVAT één van de verzekeraars was die toen nog niet volledig had voldaan aan de activeringsinspanningen. Verzekeraars hadden tot eind 2016 de tijd om al hun klanten met een hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekering te activeren. VIVAT had in 2016 weliswaar deze klanten benaderd, maar bij een deel van deze klanten had dat op een andere manier of vaker moeten gebeuren, of was de keuze van de klant niet goed geregistreerd. De AFM verplichtte VIVAT om voor 16 maart 2018 alsnog geheel te voldoen aan haar activeringsplicht voor deze groep klanten.

VIVAT heeft dit onmiddellijk ter harte genomen en alles aan gedaan om binnen de gestelde termijn te komen tot een volledige afronding van de herstelacties in het kader van de activatie. Deze acties bestonden onder andere uit het versturen van brieven, nabellen en mailen van klanten om te registreren waarom een klant een keuze heeft gemaakt. De AFM heeft na 16 maart 2018 gecontroleerd of VIVAT heeft voldaan aan de opgelegde last onder dwangsom. Uit de controle blijkt dat VIVAT alsnog in voldoende mate heeft voldaan aan haar activeringsplicht voor hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen en daarom geen dwangsom hoeft te betalen.

VIVAT blijft zich inspannen om klanten met een beleggingsverzekering te informeren in het kader van de nazorg na activatie. Klanten die meer informatie willen over hun beleggingsverzekering en de mogelijkheden kunnen direct contact opnemen met de klantenservice via 072 - 519 49 88.