Organisatie

VIVAT is een handelsnaam van VIVAT N.V. Haar enige aandeelhouder is Athora Netherlands Holding Ltd.

VIVAT N.V. is de holdingmaatschappij van onder andere SRLEV N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., vermogensbeheerder ACTIAM N.V. en premiepensioeninstelling Zwitserleven PPI N.V.

Bestuursstructuur

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur van VIVAT N.V. bestaat uit de volgende personen:

Tom Kliphuis, Chief Executive Officer
Yinhua Cao, Chief Financial Officer
Annemarie Mijer, Chief Risk Officer
Angelo Sacca, Chief Strategy & Commercial Officer
Stefan Spohr, Chief Operating Officer

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van de Raad van Bestuur en op de algemene bedrijfsvoering. Het speelt een belangrijke rol in het bestuur van de onderneming door belangrijke zakelijke beslissingen goed te keuren of af te wijzen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

M.W. (Maarten) Dijkshoorn, Voorzitter
M.A.E.F. (Michele) Bareggi
F.G.H. (Floris) Deckers
J.M.A. (Hanny) Kemna
P.P.J.L.M.G. (Pierre) Lefèvre

Aandeelhouder

Sinds 1 april 2020 is Athora Netherlands Holding Ltd. de enige aandeelhouder van de holding VIVAT N.V.