Strategie

Consumenten willen steeds nadrukkelijk zelf hun keuzes maken. Dat vraagt om een verzekeraar die daar optimaal op inspeelt. Via onze merken biedt VIVAT kwalitatief hoogwaardige financiële producten en diensten aan die inspelen op de diverse behoeften in de levens van onze klanten.

Omdat deze klantbehoeften en marktontwikkelingen voortdurend veranderen, werken we doorlopend aan een geschikt productassortiment, dat eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen moet zijn, transparant geprijsd is en tegen eerlijke voorwaarden wordt aangeboden.

Samenwerken

We zoeken daarbij samenwerking met strategische partners en blijven investeren in de relatie met onze distributiepartners. Waar de merken de klanten zo optimaal mogelijk bedienen, faciliteert VIVAT de merken. VIVAT behartigt de gemeenschappelijke belangen, ondersteunt waar mogelijk en is gesprekspartner voor toezichthouders en aandeelhouder.

Duurzame groei

In het belang van onze klanten en onze medewerkers, werken we met elkaar aan een duurzame groei en gezonde financiële resultaten voor ons bedrijf. Een belangrijke focus ligt op het toepassen van innovatieve technologieën, waarmee we kosten besparen en onze efficiency verhogen. Zo houden we de premies voor onze klanten betaalbaar.

Het vermogen dat we voor onze klanten beheren, investeren we verantwoord om waarde te creëren voor de lange termijn.