Verantwoord beleggingsbeleid

De urgente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste en eerlijke verdeling van arbeid, stellen steeds hogere eisen aan ondernemingen. VIVAT wil nadrukkelijk en actief meewerken aan oplossingsrichtingen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Dat komt onder meer tot uiting in ons verantwoord beleggingsbeleid en de actieve rol die we spelen als fondsbeheerder tijdens aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin deze fondsen investeren.

Hoe wij waarde creëren

De activiteiten en processen waarmee we levens- en schadeverzekeringsproducten aanbieden, noemen we onze waardeketen. In die keten hebben we diverse rollen. We zijn niet alleen werkgever, ook samenwerkingspartner, klant en belegger. Ons waardecreatiemodel laat aan de ene kant zien welke bronnen we benutten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Denk daarbij aan financiële middelen, door ons ontwikkelde producten, intellectuele input, menselijke en natuurlijke bronnen. Aan de andere kant toont het de waarden die we met onze kernactiviteiten toevoegen.

VIVAT Value Creation Model

[Klik voor een grotere weergave]

Van strategie naar acties en doelen

Naast een missie en visie hebben we ook een aparte MVO-uitspraak geformuleerd: VIVAT zorgt voor lange termijn waardecreatie. VIVAT heeft ervoor gekozen om vier SDGs als leidraad te nemen voor verdere ontwikkeling van het MVO-beleid in de bedrijfsvoering. Deze doelstellingen zijn relevant en passend binnen de context van onze missie en onze MVO-uitspraak. Onderstaande visuele uitwerking geeft deze doelstellingen weer en de uitdagingen waar we voor staan, en die we hebben geformuleerd in het VIVAT Jaarverslag 2018:

MVO-matrix

[Klik voor een grotere weergave]

Acceptatiebeleid zakelijke klanten

VIVAT heeft fundamentele stappen gezet in het aangaan van zakelijke pensioenklanten. Zakelijke relaties die hun pensioen bij VIVAT willen inkopen worden getoetst op basis van een uitvoerige lijst met duurzaamheidscriteria (ESG-punten). De uitkomst is bepalend voor het afsluiten en/of verlengen van uitvoeringscontracten. Om de uitvoering gecontroleerd en zorgvuldig te houden is de implementatie stapsgewijs. Na evaluatie van het acceptatiebeleid binnen de pensioenen, zullen we dit acceptatiebeleid uitbreiden naar de schadeverzekeringen van VIVAT.

Lees hier meer over ons acceptatiebeleid  >

Impact Investment

VIVAT biedt via onze dochter ACTIAM kapitaal en kennis aan om via het structureren van kleine initiatieven te komen tot schaalbare investeringen. We monitoren de voortgang, meten de impact, rapporteren erover en borgen de robuustheid van het proces. ACTIAM is namens VIVAT ook actief in de professionele ontwikkeling van de sector.

Lees meer over Impact Investment op de website van ACTIAM  >

Actief aandeelhouderschap

Met het vermogen dat we beheren voor onze klanten, kan VIVAT een verschil maken. Vanuit die overtuiging willen wij, naast financieel rendement, ook oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Hiervoor zetten we, in lijn met de Fundementele Investeringsprincipes (FIP), verschillende middelen in:

  • Het uitoefenen van invloed als aandeelhouder (engagement en stemmen).
  • Duurzaamheidsfactoren integreren in beleggingsbeslissingen en koplopers belonen.
  • Entiteiten uitsluiten van beleggingen.
  • Samenwerken met andere beleggers en organisaties.

Rapportages